Om tillarbetslivet.nu

Om sidan

E-tjänsten tillarbetslivet.nu drivs av Föreningen Sambruk och är ett verktyg som ska underlätta kontakter mellan utbildningsanordnare och arbetsliv när det gäller prao, APL samt andra praktikformer. Tjänsten hanterar också så kallade Prova på-dagar där elever får prova på olika gymnasieprogram.

Tillarbetslivet.nu skapar en arena för utbildning och näringsliv.

Genom samverkan med näringslivet ges eleverna möjlighet att omvandla teoretisk kunskap till praktiskt arbete vilket kan forma elevens framtida studieplan.

För näringslivet ges det möjlighet att visa olika yrken, vilket kan forma elevernas framtida yrkesval. För arbetsgivarna är det också det framtida rekryteringsbehovet som kan tillgodoses genom samverkan. En elev idag är kanske medarbetare eller kund imorgon.

Frågor & kontakt

Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@style4.se