Om tillarbetslivet.nu

Kontakt

Frågor
Magnus Johansson
E-post: magnus.johansson@style4.se

Om sidan

E-tjänsten tillarbetslivet.nu är ett verktyg som ska underlätta kontakter mellan utbildningsanordnare och arbetsliv kring praktikplatser, studiebesök med mera. E-tjänsten används bland annat till praktik, prao, studiebesök och även för APL för gymnasieskolan.

Tillarbetslivet.nu skapar en arena för utbildning och näringsliv.

Genom samverkan med näringslivet ges eleverna möjlighet att omvandla teoretisk kunskap till praktiskt arbete vilket kan forma elevens framtida studieplan.

För näringslivet ges det möjlighet att visa olika yrken, vilket kan forma elevernas framtida yrkesval. För arbetsgivarna är det också det framtida rekryteringsbehovet som kan tillgodoses genom samverkan. En elev idag är kanske medarbetare eller kund imorgon.