Till innehållet

Information till intresserade kommuner

Tillarbetslivet.nu ägs av Föreningen Sambruk som har drygt en tredjedel av Sveriges kommuner som medlemmar. Att som kommun vara medlem i Sambruk innebär bland annat att ni slipper göra en upphandling för att använda verktyget. Läs mer om fördelar med medlemskap på Sambruks hemsida. Tillarbetslivet.nu är GDPR-säkrad och mobilanpassad. Missa inte att du kan skapa ett kostnadsfritt testkonto på demo.tillarbetslivet.nu om du vill prova på verktyget.

Videoklippen nedan är sorterade efter i vilken ordning Prao/APL/praktik genomförs. I filmerna används ord som prao och praoval men alla begrepp går att översätta så det exempelvis heter APL och APL-plats. Det finns cirka 100 inställningsval i modulen vilket gör den väldigt flexibel och passar för Prao, APL och andra former av praktik. Det kan handla om inställningar i stil med "Ska vårdnadshavare godkänna elevers platser?", "Ska arbetsplatsen själv kunna registrera praoplatsen när eleven ordnar egen plats?" eller "Ska elever kunna logga in och välja platser?" (vilket ibland inte är aktuellt när det gäller APL).

Steg 1: Ange skolors behov

Steg 2: Ackvirera platser

Steg 3: Mata in arbetsplatsers svar

Steg 4: Genomförande av elevers val

Steg 5: Informera elever och arbetsplatser

Övrigt

Sidan har stöd för kommuner som vill genomföra Prova på-dagar vilket innebär att elever i årskurs 9, vissa förbestämda datum, har möjlighet att besöka gymnasieprogram de är intresserar av. Det fungerar som så att elever loggar in och väljer och rangordnar vilka program de vill besöka. När valperioden är över görs en automatisk reducering av antalet val, dels om det finns en maxgräns hur många program elever får besöka men också så det inte kommer för många elever till ett visst program. Det går per program och datum ställa in hur många elever som max får komma. I verktyget finns också stöd att informera gymnasieskolorna hur många elever som kommer till respektive program.

Modulen har ett liknande upplägg som prao-valet vilket gör att elever känner igen sig.