Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Föreningen Sambruk tillsammans med kommuner står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Tillarbetslivet.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Tillarbetslivet.nu som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument
  • Formuläret där arbetsplatser tackar ja till elever har tillgänglighetsbrister
  • Vissa delar av webbplatsen för inloggade arbetsplatser och skoladministratörer har generella tillgänglighetsbrister

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa delar av webbplatsen för inloggade arbetsplatser och skoladministratörer har generella tillgänglighetsbrister

Problem vid användning utan hörsel

  • Instruktionsfilmer för inloggade skoladministratörer saknar textning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Tillarbetslivet.nu.

Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020.